Avukat Meslek Sigortası

Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında, T.C. kanunları çerçevesinde 1136 Sayılı avukatlık kanunu gereğince,  Avukatlık mesleğini icra eden yargı önünde kanunun kendisine tanımladığı yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu, sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır.

               Sigortalıya karşı gelebilecek hakaret ve manevi tazminat talepleri de teminat altındadır. Poliçe başlangıç tarihi öncesi 5 yıl içinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dâhilinde olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe döneminde ilk kez Sigortalıya karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri teminat altındadır.

               Emeklilik/Mesleği Bırakma, Sigortalının Sözleşme Dönemi içerisinde vefat, sakatlık ya da emeklilik durumuna bağlı olarak mesleki hizmetlerine son vermesi durumunda Sigortalı; geriye yürürlük tarihi sonrasında ve mesleği bırakmasından önce gerçekleşen Hatalı Eylemler için mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak kazanacaktır.

Poliçeyi Kimler Alabilir?

 • Vergi Levhası Sahibi Her bir Avukat
 • Avukatlık Bürosunda SGK’lı Çalışan Avukat
 • Kamu veya Kurumda Çalışan Avukat

Poliçe Teminatları

 • Mesleki Sorumluluk
 • Savunma Masrafları
 • Kayıp Dokümanlar
 • Yargı ve Benzeri Masraflar
 • İletişim Giderleri
 • Manevi Tazminatlar
 • Geriye Yürürlülük
 • İleriye Yürürlülük
 • Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller;
 • Yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
 • Gizliliği ihlalgibi fiilleri sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar ile meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır. 

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının ‘Avukat’ sıfatıyla vermekten olduğu mesleki hizmetleri dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlamaktadır.

Avukatın yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekâletname veya yetki belgesi tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlem ve kaçınmalardan dolayı avukata düşecek hukuki sorumluluklar teminat altındadır.

Sigorta şirketi eğer tazminat talebi konusuna göre mahkeme kararı sonucunu beklemeyi tercih ederse, hükmolunan tüm tutardan (poliçe limitini aşsa dahi) sorumlu olacaktır.

Avukat meslek sorumluluk sigortalarının verdiği güvence çeşitleri, kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar ve birçok konuda acenteliğimizden danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.

HASAR İHBAR SÜRECİ:

HASARDA 0850 515 0850 TELEFONUMUZDAN ARAYIN, YARDIMCI OLALIM.