Eğitim Paket

Klasik Yangın Sigortası Teminatları
Bina, emtia, demirbaş, makina için Yangın, Yıldırım, İnfilak, Sel ve Su Baskını, Dahili Su Hasarları, Duman, Hava taşıtları, Kara taşıtları, Fırtına, Yer kayması, Kar ağırlığı, Dolu, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, kasa ve yazar kasalarınızın muhteviyatları için Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek kayıplar

Mali Sorumluluklar
1- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
2- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
3- Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
4- Üçüncü şahıs sorumluluk
5- Otopark sorumluluk
6- İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar
Kiracının kira kaybı
Alternatif işyeri masrafları
Geçici adres teminatı
İş durması
Enkaz kaldırılması
Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
Elektronik cihaz
Makine kırılması
Elektrik hasarları
Yakıt sızması
Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sağlık personeli gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar
İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar
Gıda zehirlenmeleri
Ferdi kaza (örenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için)
Hukuksal koruma
Öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar
Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
Emniyeti suistimal
Taşınan para
Kasa hırsızlık
Yazar kasa hırsızlık
Manevi tazminat talepleri
Asistans hizmetleri