Emniyeti Suistimal

Çalışan personelin Kasıt veya Kötü Niyetli bir hareketle sigortalının; para ile ölçülebilen mallarını çalmak , zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.

Emniyeti suistimal sorumluluk sigortalarının kapsamı;

  • Sigortalının kendisine veya kendisi ile birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı içindedir.
  • Emniyeti suitimal eylemi sırasında sigortalı değerlerin bulunduğu yerlere girilirken veya bu yerler açılırken yapılacak hasarlar da sigorta güvencesi altındadır.
  • Sigorta poliçesi teminat altına alınacak değerlerin korunması için özel hükümler taşıyabilir. Bu durumda sigorta şirketi söz konusu değerlerin poliçede öngörülen şekillerde korunmadığını ispat ederse tazminat ödemekten kaçınabilir