İşyeri Paket

İşyeri Paket Sigortası’nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır:

Yangın, yıldırım, infilak
Dahili su
Duman
Fırtına ve yer kayması
Dolu, kar ağırlığı
Hava ve kara taşıtları çarpması
Hırsızlık
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,terör
Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı
Kiracının mal sahibine veya komşulara, mal sahibinin komşulara karşı mali sorumluluğu
Geçici iş yeri masrafları
İş durması
Enkaz kaldırma masrafları

İş Yeri Paket Sigortası’nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Cam Kırılması
Sel ve su baskını
İşveren mali sorumluluk
İşletme ve ürün mali sorumluluk
Ferdi kaza
Emniyeti suistimal