Yönetici Sorumluluk

Yeni TTK 369 /1. ve 2. madde: Yöneticilere mal varlığı ile sınırsız sorumluluk yüklemektedir.

Teminat Kapsamı:
Limited Şirketlerde Müdür sıfatı ile görev yapan şirket ortaklarının, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve  Yönetici kişinin(lerin) görev aldıkları  şirkete
karşı özen veya sadakat yükümlüğünü yerine getirmemesi, basiretli tacir gibi davranmaması veya bu yönde kendisine karşı iddia edilen herhangi bir fiili, hareketi, hata veya ihmali sebebiyle oluşan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir dava veya talepten kaynaklanan zararlar karşılanmaktadır.. Bu talebin yönetici kişiye(lere) sadece ve sadece yönetici statüsü sebebiyle yöneltilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında  sadece Yönetici ve Müdürler değil,eş ve yasal varisler de koruma altındadır.

Poliçede Sağlanan Diğer Ek Teminatlar:
Resmi kurumlarca başlatılan yasal sürecin  sadece soruşturma masrafları, Bedensel yaralanma ve maddi zarar talepleri davalarının sadece soruşturma masrafları, Tazminat talepleri sırasında yapılan acil masraflar, Resmi kurumlar tarafından  sadece ‘’Yönetici’’ adına kesilen idari para cezaları, Emekli yöneticilerin taşıdığı sorumlulukların ömür boyu uzatılması teminatı, Şirketinize açılan çevre kirliliği davalarının sadece savunma masrafları, Sözleşme ihlalleri nedeniyle Şirketinize açılan davaların sadece savunma masrafları da bu poliçeye ek teminatlar kapsamında eklenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu yönetim kurulu üyeleri için kusur esasına dayanan bir sorumluluk öngörmüş ve yönetim kurulu üyelerinin aleyhine kusur karinesi kabul edilmiştir. Kusurun ağır veya hafif olması önemli değildir. Hatta bazı durumlarda YK Üyelerinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu tutulabileceği de ileri sürülmektedir. Ülkemizde de yöneticilere karşı açılmış birçok dava örneği bulunmaktadır.