Alacak

Yurt içi  satış fatura bedellerini tahsil etme risklerine karşı teminat altına alan bir sigortadır. Borçların ödenmesi ile ilgili olarak yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi,  konkordato ilan etmesine bağlı olarak satıcının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. 

Satıcı firmanın, Başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulması ve  KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenir Prim tutarının peşin ödenmesi durumunda  %10  indirim uygulanacaktır. Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit ile ödenmesi koşulu ile poliçe yapılır.

Whatsapp Destek