Avukat Meslek Sigortası

                 Avukatlık mesleğini icra eden ve kanunun kendisine tanımladığı yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu, sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır.

               Sigortalıya karşı manevi tazminat talepleri de teminat altındadır. Poliçe başlangıç tarihi öncesi 5 yıl, mesleki faaliyeti bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak kazanacaktır.

Whatsapp Destek