Finansal Sigortalar

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır.

Finansal Sorumluluk Sigortalarının Bazıları Şunlardır;

Yönetici sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin ve ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin hatalı davranışları yüzünden ortaya çıkacak zararlar içindir. Yönetici sorumluluk sigortası, aynı zamanda bu kişilerin ödemek zorunda kalacağı savunma masraflarını, ve benzeri giderleri güvence altına alan ek güvenceler de sunmaktadır. Yöneticilere yapılacak tazminat talepleri; hissedarlardan, ortaklardan, alacaklılardan, yatırımcılardan, rakip firmalardan, müşterilerden, şirket çalışanlarından, resmi kuruluşlardan ve bankalardan gelebilir.

Emniyeti suistimal sigortası, sigorta ettirenin hizmetinde çalıştırdığı kişilerin kendilerine verilen yetki ve tasarruflarını kötü niyetli olarak, suistimal etmelerinden doğan zararları güvence altına alır.

Taşınan para sigortası, çalıştırdığı kişilerin işyeri ile bankalar ve diğer kuruluşlar arasında taşıdığı sigorta ettirene ait çek, senet, ve benzeri kıymetli evrakın, taşınma sırasında göreceği zararları güvence altına alır.

Veri koruma sigortası, kamu veya özel kuruluşların siber saldırılar yüzünden, kurumsal saygınlığın ve elektronik verilerin korunması açısından oluşan hasarlarına güvence sağlayan bir sigorta çeşitidir.

Whatsapp Destek