İşyeri Paket

        Bina, emtia, demirbaş, makina için Yangın, Yıldırım, İnfilak, Sel ve Su Baskını, Dahili Su Hasarları, Duman, Hava taşıtları, Kara taşıtları, Fırtına, Yer kayması, Kar ağırlığı, Dolu, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararları karşılayan sigortadır.  

        Emniyeti suistimal sorumluluk sigortalarının kapsamı;

  • Emniyeti suitimal eylemi sırasında sigortalı değerlerin bulunduğu yerlere girilirken veya bu yerler açılırken yapılacak hasarlar da sigorta güvencesi altındadır.
  • Sigorta poliçesi teminat altına alınacak değerlerin korunması için özel hükümler taşıyabilir. Bu durumda sigorta şirketi söz konusu değerlerin poliçede öngörülen şekillerde korunmadığını ispat ederse tazminat ödemekten kaçınabilir
Whatsapp Destek