Kasko Sigortası

Genişletilmiş Kasko​

Mini Kasko​

Trafik Tamamlayıcı Kasko

Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır.
Kasko Sigortası, hasar, araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir. Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir.

Teminatlar

Çarpma, çarpılma, çarpışma
Yanma
Çalınma, çalınmaya teşebbüs
Sel ve su baskını
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Enflasyon (Üretici Fiyat Endeksi’ ne göre)
Otomatik değer artışı (ödenen hasar sonrası araç değerinin primsiz olarak hasar öncesi meblağa yükseltilmesi)
İhtiyari mali sorumluluk (aracın işletenine yöneltilebilecek sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri üzerinde olan kısmının – bedeni ve maddi olmak üzere – temin edilmesi)
Ferdi kaza sigortası (bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarının isim belirtilmeden yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarının karşılanması)

Oto Kasko Sigortasının teminat kapsamı, istenildiği taktirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir.

Sigara yanığı
Yetkili olmayan kişilerce çekilme
Asistans hizmetleri
Kıymet kazanma (poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda ödenecek tazminat tutarından eskime düşülmemesi)
Sıfır kilometre hususi araçlara, araç alındığında sigortalanması şartıyla, aracın çalınması ya da tam ziya olması halinde anahtar teslim değerinin ödenmesi
Aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masraflarının karşılanması
Araçta bulunan çanta, gözlük vb kişisel eşyanın poliçe üzerinde belirtilen rakam dahilinde temin edilmesi
Hukuksal Koruma Teminatı: Araç sahibi veya sürücü sıfatı ile size veya aracınıza yüklenebilecek sorumluluklarda hukuksal çıkarınızı koruyabilir, uyuşmazlıkları önleyebilmek için açacağınız davanın masraflarını karşılayabiliriniz.
Hasarsızlık Koruma Klozu: Poliçede hasarsızlık indirimi 2-3-4. döneme ait ise ve tek hasar varsa, yenileme döneminde eski poliçedeki indirim oranı aynen uygulanmaktadır.

Hasarsızlık indirimi uygulamamız, ses-görüntü ve iletişim cihazları ile deprem primleri hariç olmak kaydıyla, kasko net primi üzerinden ve birinci yenileme döneminden başlamak üzere, dört ardışık kademede yapılmaktadır. Tek cam ve tek radyo-teyp hasarlarında, hasarsızlık indirimi anlaşmalı cam ve radyo-teyp servislerimizin kullanılması halinde, hasarsızlık indirimi devam etmektedir. Anlaşmalı servis kullanılmaz, ancak başka hasar da olmaz ise; poliçe, üzerinde yazılı indirim oranı ile yenilenmektedir.

Kasko poliçelerimizin fiyatlandırılmasında, hususi kullanımlı araçlar için bayan-erkek sürücü ayrımı yapılmakta, ayrıca erkek sürücüler için yaş aralıklarına göre indirimler uygulanmaktadır.

Pert/Ağır Hasarlı Kasko

Pert araç, aracın %70 ve fazlasının hasar görmüş olması durumudur. Yani araç kullanılamaz hale gelmiştir. Bu araçları hakkı ile onarılmış ise, oto branş uzmanlarımız ağır hasar kayıtlı araçlarınızı ücretsiz inceler. İnceleme sonrası Pert kayıtlı araçlarınıza kasko sigorta poliçesi oluşturabilir Ülkemizdeki kasko sigortalılık oranının düşük olmasının nedenlerinden biri, mevcut prim seviyelerinin tüketiciler tarafından yüksek bulunmasıdır. Birçok araç sahibinin pert araçlarını kasko yaptıramama derdini tamamen ortadan kaldırıyoruz... Pert araçların kasko sigortası bir çok mağdur araç sahibi için sorundur , kimi zaman bilmeyerek, kimi zamanda uygun olan fiyatları nedeni ile edindiğimiz bu ağır hasarlı araçlarınıza 'pert araç kaskosu' ile oldukça makul fiyatlara bu araç grubunuda sigorta sistemine alarak oldukça uygun kasko rakamlarına sigortalayabiliyoruz.

Kasko Moto​

1-)Hem seyir hem de park halinde iken karşılaşabileceğiniz kaza riskleri güvencemiz altında! 2-)Kask, çantalar ve koruma kıyafetleriniz teminatımız altında. 3-)Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık riskleriniz güvencemiz altında 4-)Kasko poliçenizde mini hasarlar sonucu hasarsızlığınız bozulmaz ve mini onarım teminatı kapsamında onarılır. 5-)KaskoMotto ürünümüzde yurt dışı seyahatlerinizde motosikletiniz güvencemiz altında! 6- kaskonuz, motosikletinize ve sürüş yeteneklerinize özel hesaplanır, böylece güvenli ve ileri sürüş eğitim ve sertifikalarına sahip motosiklet sürücülerine özel indirim avantajı sağlanır!

Traktör Kasko​

Kullanım tarzı Traktör olan araçlar için düzenlenen poliçedir. Bu sigorta ile birlikte, sigortalıya ait traktör aşağıdaki risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Traktör Kasko Sigortası, traktörün kendisinin ve sürücünün uğrayacağı maddi zararları tazmin ediyor ve yaşayacağın ekonomik kayıpları gideriyor.

Whatsapp Destek