Konut Sigorta

İster kiracı olun, ister ev sahibi; evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği her türlü zararı ve dolaylı olarak ödemekle yükümlü olacağınız tazminatları karşılar ve sizi güvence altına alır.

Konut Sigortası’nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır:

Yangın, yıldırım, infilak
Sel ve su baskını
Dahili su – Duman
Fırtına, dolu ve yer kayması
Hava ve kara taşıtları çarpması
Hırsızlık
Kar ağırlığı
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler, terör
Kira kaybı
Kiracının ev sahibine veya komşulara, evsahibinin komşulara karşı mali sorumluluğu
Geçici ikametgah masrafları
Enkaz kaldırma masrafları
Yakıt sızması
Kazaen kırılma
Riziko adresi dışında bulunan eşyaların uğrayacağı zararlar
Ferdi kaza
Aile mesuliyeti
Elektrik hasarları ve elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
Tamirci ve temizlikçilerin vereceği zaralar
Ortak kısımlardaki eşyaların zarar görmesi
%10 limitle eksik sigortadan koruma
Yeni değer klozu
Misafir eşyalarının uğrayacağı zararlar
Hukuksal koruma, hasarsızlık koruma, hasarsızlık indirimi
Elektronik cihaz hasarları
Makine kırılması hasarları
Bina üzerindeki sabit kıymetlerin hırsızlığı
Kişisel gasp-hırsızlık
Hırsızlık ve gasp sonrası çıkarılacak belgelerin masrafları
İzolasyon hasarları

Konut Sigortası’nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Cam Kırılması
Konut yardım hizmetleri (Asistans);

Yukarıda belirtilen teminatlar, belediye hudutları içinde yer alan tam kagir (betonarme, karkas) evler ve bu evlerde bulunan eşyalar için geçerlidir.

Whatsapp Destek