Trafik Sigortası

       Karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigortadır. 

         Bu poliçemiz, sadece maddi hasarlar için İhtiyari Mali Mes’uliyet teminatı, Sürücü için Kaza sonucu Ölüm, Sürekli Sakatlık, Tedavi Masrafları Teminatı ve Asistans Hizmetlerini de içeren  bir poliçede kapsam altına alan bir üründür.

Whatsapp Destek