YMM Sorumluluk Sigortası

             Sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir

             YARGI BENZERİ MASRAFLAR: YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10 ek prim alınması ile birlikte “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” teminatını almak mümkündür. 

             YMM’lerin çeşitli tasdik işlemleriyle ilgili müteselsil sorumlulukları vardır. 3568 sayılı yasanın 12. maddesinde düzenlenen YMM’ lerin tasdikten doğan müteselsil sorumluluğuna dair ; “Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

                HASARDA 0850 515 0850 TELEFONUMUZDAN ARAYIN, YARDIMCI OLALIM

Whatsapp Destek