Yönetici Sorumluluk

 

         Limited Şirketlerde Müdür sıfatı ile görev yapan şirket ortaklarının, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve  Yönetici kişinin(lerin) görev aldıkları  şirkete karşı özen veya sadakat yükümlüğünü yerine getirmemesi, basiretli tacir gibi davranmaması, hata veya ihmali sebebiyle  herhangi bir dava veya talepten kaynaklanan zararlar karşılanmaktadır. (Yeni TTK 369 /1. ve 2. madde: Yöneticilere mal varlığı ile sınırsız sorumluluk yüklemektedir.)

 

Whatsapp Destek