Finansal Kayıp

           Sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı elemanları vasıtasıyla işyeri, banka, müşteri veya müesseseler arasında taşınan ve para ile ölçülebilen kıymetlerin bu yerlere teslimine kadar ki süreyi kapsamak üzere; üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit, zor kullanmakla gasp veya hırsızlık; nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması neticesinde meydana gelebilecek kayıp ve hırsızlığı teminat altına alınır.

Sigortalı, poliçede belirtilen muafiyete ek olarak koasüranslı olan poliçe gereği ayrıca zararın %20’sine katlanır.

 

Whatsapp Destek