Gayrimenkul Değerleme

 

           Gayrimenkul değerleme mesleki sorumluluk sigortası, Sigortacı, sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alır. Poliçe başladığı tarihten itibaren 1 yıl öncesine, Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 3  yıl  boyunca yapılmış olan raporlarda ki  mesleki faaliyet hataları da teminat altındadır.

Whatsapp Destek